Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Đúng Chuẩn 2021 [Mới Nhất]

biên bản bàn giao hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa đúng chuẩn là như thế nào? Sau khi ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán sẽ tiến hành bàn giao hàng hóa lại cho bên mua theo đúng quy cách, chất lượng & số lượng. Khi giao hàng bên giao & bên nhận phải ký nhận về số lượng hàng đã giao nhằm xác định quyền & trách nhiệm đối với bên còn lại. Hãy cùng Chuyển Nhà Trọn Gói Thành Hưng xem & tải về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa trong bài viết sau đây nhé!

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Biên bản bàn giao hàng hóa, giao nhận hàng là một văn bản khẳng định việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế. Bên bán đã giao hàng & bên mua đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận giữa 2 bên trước đó.

 • Biên bản sẽ được làm ngay sau khi bản hợp đồng mua bán được ký kết.
 • Biên bản giao nhận hàng hóa phải chứa đựng đây đủ các thông tin của 2 bên tham gia lẫn hàng hóa được giao.
 • Nhằm tránh ảnh hưởng về kinh tế cũng như tránh xảy ra sai sót về hàng hóa & tiền bạc.
 • Khi bên bán đã tiến hành giao đủ số lượng sản phẩm lại cho bên mua thì bên này sẽ phải kiểm tra rồi sau đó ký xác nhận theo đúng quy định.
tờ biên bản bàn giao hàng hóa đúng chuẩn
Khái niệm biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Nội dung cần có trong tờ biên bản giao nhận hàng hóa

 • Tên của đơn vị bán hàng
 • Ngày tháng năm
 • Bên nhận hàng hóa: tên công ty, người đại điện, địa chị, điện thoại, chức vụ
 • Bên giao hàng: Tên công ty, địa chị, chức vụ, điện thoại, người đại diện
 • Nội dung hàng hóa bàn giao, đơn giá, số lượng…..
 • Phần ký tên xác nhận,….

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa số 1

CÔNG TY……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

…… ngày….., tháng…… năm….

BIÊN BẢN BÀN GIAO

 • Căn cứ vào Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………
 • Căn cứ vào Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, vào ngày ……tháng …. năm …. tại ……………………., chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên nhận hàng):…………………

Địa chỉ tại:………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………

Đại diện Ông/bà:…………………………

Chức vụ là:……………………………………….

BÊN B (Bên giao hàng):………………….

Địa chỉ tại:………………………………………

Số điện thoại:…………………………………..

Đại diện: Ông/bà …………………………

Chức vụ là: …………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất về số lượng giao hàng hóa như sau:

STT

Tên hàng

Chủng loại/ Quy cách

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

Bên A xác nhận rằng Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đầy đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý và thống nhất ký tên. Biên bản được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN CHO BÊN A

(Bên nhận hàng hóa)

ĐẠI DIỆN CHO BÊN B

(Bên giao hàng hóa)

>> Xem thêm: Gửi Chành Xe Là Gì? Kinh Nghiệm Gửi Hàng Bằng Xe Khách 2021

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN

BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo bản Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và …………., đã ký vào ngày  tháng  năm 20...

Hôm nay, vào ngày….. tháng  năm 20, tại………………., chúng tôi bao gồm:

I/. BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây được gọi là bên A)

Địa chỉ tại: ……………………………………………………..…………….……

Đại diện:……………….…… Chức vụ là:……………………………….……….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ là: …………………………………………..

II/.BÊN GIAO: ………………………………………………………………

(Sau đây được gọi là bên B)

Địa chỉ tại: …………………………………………………………………….…

Số điện thoại: ……………………Fax: ……………………………………………

Đại diện : …………………….Chức vụ là: …………………………..………….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ là: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ là: …………………………………………..

Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, và nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/. DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO BAO GỒM:

TT Tên của hàng hóa Đơn vị trính Qui cách đóng gói hàng Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Hạn sử dụng Số lượng hàng
1.
2.
3.

IV/.KẾT LUẬN:

 • Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, được sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chuẩn chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói và thông số kỹ thuật như trong biên bản Hợp đồng số: …………., đã ký vào ngày … tháng … năm 20….
 • Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao lại & nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 • Bên A đã nhận đầy đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo mục III.
 • Biên bản này được lập thành hai bản. Mỗi bên sẽ giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN CHO BÊN A ĐẠI DIỆN CHO BÊN B

>> Xem thêm: Quy Trình Đóng Gói Hàng Hóa Đúng Quy Chuẩn [Mới Nhất]

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Hôm nay, vào ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng …….., 2 bên gồm:

BÊN BÁN HÀNG:

BÊN ………………………………………………………………………………………………………….

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi ông/bà: …………………………………………………………………………………………

Chức danh là:……

Phone: ……………………………………… Fax: ………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

(Sau đây được gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA HÀNG:

BÊN ……………………………………………………………………………………………………………

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………………………………………………………………………………..

Chức danh:………….

Phone: ………………………………………………….. Fax: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

(Sau đây được gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào bản hợp đồng mua bán số ………………..….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B & 2 bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Số lượng và đơn giá, trị giá.

– Số lượng có: ………………………………………………………………………………………………….

– Tương đương với Trị giá: theo hợp đồng……………………………………………….. đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

(Ghi bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao & bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ………………………………… với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng hóa trên cho Bên A trước ngày …./……/20…..

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng với cam kết trong biên bản giao hàng này & gây thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan tòa án pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành hai bản, mỗi bên sẽ giữ 01 bản & có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Hy vọng với bài viết chia sẻ về các mẫu biên bản bàn giao hàng hóa 2021 trên của Chuyển Nhà Trọn Gói Thành Hưng có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn. Ngoài ra nếu bạn cần tư vấn hay có thắc mắc gì về dịch vụ vận chuyển, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé!

>> Xem thêm: Cách Tính Cước Vận Chuyển Hàng Hóa Đúng Chuẩn Năm 2021Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *